Avocat Gloria Chioaru
Membru al Baroului București din 1990
DREPT CIVIL
Asistență și reprezentare în litigii civile, redactare contracte civile, succesiuni, partaj succesoral, declarații de acceptare sau renunțare la succesiuni, reprezentare în fața notarilor publici. 
DREPTUL FAMILIEI
Consultații prealabile acțiunii de divorț, redactarea și înregistrarea acțiunii de divorț, reprezentarea pe parcursul procedurii de mediere și în fața instanței de judecată pe întreaga durată a procesului.